διαλογιζόμενον

διαλογιζόμενον
διαλογίζομαι
balance accounts
pres part mp masc acc sg
διαλογίζομαι
balance accounts
pres part mp neut nom/voc/acc sg
διαλογίζομαι
balance accounts
pres part mp masc acc sg
διαλογίζομαι
balance accounts
pres part mp neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”